The key to your health

Natuurgeneeswijzen omvatten een heel spectrum aan alternatieve geneeswijzen met een holistische benadering waarbij patiënten behandeld worden op een wijze die een bepaalde notie van 'natuurlijkheid' inhoudt. Zoals bij alle alternatieve geneeswijzen berusten de behandelingen niet op wetenschappelijk bewijs.

Bij deze geneeswijze wordt het ' zelfgenezend vermogen ‘ van het lichaam centraal gesteld en wordt ziekte gezien als een gevolg van het ophopen van afvalstoffen. De behandeling richt zich niet op de ziekte of het zieke orgaan, maar op het creëren van omstandigheden waarbij het lichaam zichzelf kan herstellen.

Behandelingen maken veelal gebruik van middelen die de natuur biedt zoals licht, warmte, aarde, water, lucht en planten. Voorbeelden van gebruikte behandelingen zijn fytotherapie, bloedreinigingstherapie, ademhalings oefeningen en reflex massage. Ook kan een therapie gericht zijn op voeding of psychische gesteldheid.


natuurgeneeswijzen-afbeelding

De vijf natuurgerichte principes

Variaties op de vijf natuurgerichte principes worden van oudsher al over de hele wereld gebruikt, maar in Nederland is de huidige vorm van de vijf natuurgerichte principes pas enkele jaren geleden geintroduceerd. Dit is ook de reden om te werken volgens de vijf natuurgerichte principes, te weten: ENERGIE, PRIKKELOVERDRACHT, DRAINAGE, VOEDING en PSYCHE. Door met deze principes te werken zorgt ervoor dat er op een holistische wijze wordt benaderd, hetgeen concreet betekent dat alle aspecten van het lichaam worden meegenomen in de analyse en er afhankelijk van de situatie verschillende methodes kunnen worden gehanteerd om je te helpen. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking: een principe kan niet funtioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

1. Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie, zoals bijvoorbeeld je lichaam. Daarnaast heb je ook fijnstoffelijke energie die zich bevindt in alles wat “niet zichtbaar” is, denk bijvoorbeeld aan de “lege ruimte” om je heen, je chakra’s en je auraveld. Doordat alles in en om ons heen uit energie bestaat, wordt het wereldwijd gezien als de basis van functioneren van het menselijk lichaam. Het energetisch systeem van je lichaam kan bij een laag energieniveau dan ook niet optimaal werken. Als er in je lichaam een tekort aan energie is of als de energiestroom (gedeeltelijk) is afgesloten, ontvangt je zenuwstelsel onvoldoende informatie waardoor delen van je lichaam ontregeld kunnen raken. Het heeft daarom prioriteit om het tekort aan energie aan te vullen en eventueel de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen, zodat je energieniveau weer in balans is. Zonder energie kunnen de overige vier principes niet functioneren en kan er dus geen genezing plaatsvinden.

2. Prikkeloverdracht

Als het energieniveau in balans is, moet er gekeken worden of de prikkeloverdracht in je lichaam goed functioneert. De prikkeloverdracht komt tot stand door middel van je zenuwstelsel. Deze fungeert als een soort telefoonverbinding tussen je hersenen en de rest van je lichaam. Het wordt dan ook niet voor niets het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Het communiceren tussen je hersenen en je lichaam gebeurt door middel van prikkels. Als de prikkeloverdracht niet goed functioneert, worden signalen aan delen van je lichaam niet duidelijk doorgegeven, waardoor sommige functies van je lichaam kunnen stagneren. Ook andersom kan je zenuwstelsel niet aan je hersenen doorgeven wat een bepaald deel van je lichaam wel of niet nodig heeft. Doordat je communicatienetwerk verstoord wordt door een gebrek aan prikkeloverdracht, kunnen je hersenen dus ook niet aan je lichaam doorgeven dat mogelijk de drainage onvoldoende is of dat er te weinig gezonde voedingsstoffen binnen komen.

3. Drainage

Als de prikkeloverdracht goed functioneert, is het belangrijk te kijken naar de drainage in je lichaam. In deze hectische maatschappij wordt niet alleen je lichaam, maar ook je geest regelmatig belast met gifstoffen in stoffelijke of geestelijke vorm. Zo zijn bijvoorbeeld slechte stoffen in voeding een vorm van stoffelijk vergif en is stress een vorm van geestelijk vergif. Doordat je lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, moet je lichaam draineren om deze gifstoffen af te kunnen voeren. Veel water drinken is hier een eenvoudig voorbeeld van. Als het draineren om welke reden dan ook niet gebeurt, kan je lichaam geen voedingsstoffen meer opnemen en ook geen emotionele ballast meer verwerken waardoor het genezingsproces wordt vertraagd. Het is daarom van belang dat je regelmatig je lichaam helpt met reinigen van afvalstoffen.

4. Voeding

Als geconstateerd is dat het lichaam goed draineert, moet bekeken worden of je lichaam de juiste fysieke en geestelijke voeding ontvangt. De fysieke vorm van voeding is niet altijd voedend voor je lichaam. Zo is gemodificeerd eten minder voedzaam, maar dat is niet de enige boosdoener. Niet ieder lichaam is van nature namelijk even draagzaam met bepaalde voeding. Daarbij is de verdraagzaamheid van voeding ook onderhevig aan veranderingen in je lichaam of omgeving. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde voeding opeens een negatieve uitwerking krijgt op je lichaam. Er moet daarom bij iedere klacht worden bekeken of je lichaam in de nieuwe situatie nog wel de juiste voeding tot zich krijgt. Ook is de geestelijke vorm van voeding niet altijd goed voor je lichaam. Natuurlijk heeft vreugde een positief effect op je lichaam, maar de invloed van jaloezie of boosheid mogen niet onderschat worden. Door je bewust te zijn van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zul je sneller genezen. Al met al is een goede voeding dus nodig om je lichaam optimaal te laten functioneren. Bij een gebrek aan passende voeding, komen er teveel giftstoffen in je lichaam waardoor je hersenen geen geestelijke ballast kunnen verwerken.

5. Psyche

Als je lichaam de juiste voeding tot zich krijgt, blijft als laatste psyche over. Fysieke, geestelijke, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beinvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door je bewust te zijn van bepaalde belemmerde emoties en patronen die mogelijk je helingsproces beinvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe je ze op een gezonde manier kunt doorbreken en los kan laten. Zonder de verwerking van psychische ballast, kan je genezingsproces simpelweg niet worden voltooid.

Verdere info op www.batc.nl